หลักสูตรอบรมแบบสะสมหน่วยกิต

divider

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดโครงการหลักสูตรอบรมแบบสะสมหน่วยกิตทางด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึกขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะขั้นสูงให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน การประกอบธุรกิจทางด้านต่างๆ และนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมยังสามารถเทียบโอนหน่วยกิตในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทกับทางคณะได้อีกด้วย

ประกอบด้วย 5 หลักสูตร โดยเรียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์วิชาโท หรือ ปริญญาโท หลักสูตรมีดังนี้

1. Elements of Artificial Intelligence

(อบรมทุกวันเสาร์ เรียน 15 สัปดาห์ เริ่มระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.)

2. Python Programming for Data Science and Machine Learning

(อบรมทุกวันเสาร์ เรียน 15 สัปดาห์ เริ่มระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.)

3. Deep Learning for Computer Vision

(อบรมทุกวันเสาร์ เรียน 15 สัปดาห์ เริ่มระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.)

4. Data Science Fundamentals

(อบรมทุกวันอาทิตย์ เรียน 15 สัปดาห์ เริ่มระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.)

5. Neural Networks and Deep Learning

(อบรมทุกวันอาทิตย์ เรียน 15 สัปดาห์ เริ่มระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.)

โครงการนี้เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่ต้องการ Upskill / Reskill ของตัวเอง
  • ผู้ประกอบการ / ผู้บริหาร องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
  • ผู้ที่ต้องการสร้างเครื่อข่ายกับบุคคลในแวดวง AI and Deep Learning
  • ครู อาจารย์ และนักวิจัย
  • นิสิตและนักศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2565 (ทุกหลักสูตร)
**สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน

อัตราค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 13,500 บาท

ประกอบด้วย :

  • หลักสูตร Elements of Artificial Intelligence
  • หลักสูตร Python Programming for Data Science and Machine Learning
  • หลักสูตร Data Science Fundamentals
  • หลักสูตร Deep Learning for Computer Vision
  • หลักสูตร Neural Networks and Deep Learning

โปรโมชั่นพิเศษ !!!

โปรโมชั่น รายละเอียด เงื่อนไข
EARLY BIRD ลดทุกคอร์สเหลือเพียง คอร์สละ 9,900 บาท ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2723 4927 และ 08 9699 7880 (คุณนุชรี)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520