หลักสูตรอบรมแบบสะสมหน่วยกิต

divider

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดโครงการหลักสูตรอบรมแบบสะสมหน่วยกิตทางด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึกขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะขั้นสูงให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน การประกอบธุรกิจทางด้านต่างๆ และนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมยังสามารถเทียบโอนหน่วยกิตในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทกับทางคณะได้อีกด้วย

ประกอบด้วย 5 หลักสูตร โดยเรียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์วิชาโท หรือ ปริญญาโท หลักสูตรมีดังนี้

1. Elements of Artificial Intelligence

(อบรมทุกวันเสาร์ เรียน 15 สัปดาห์ เริ่มระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.)

2. Python Programming for Data Science and Machine Learning

(อบรมทุกวันเสาร์ เรียน 15 สัปดาห์ เริ่มระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.)

3. Cluster Analysis and Pattern Recognition

(อบรมทุกวันอาทิตย์ เรียน 15 สัปดาห์ เริ่มระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.)

4. Intelligent Chatbot Development

(อบรมทุกวันอาทิตย์ เรียน 15 สัปดาห์ เริ่มระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.)

5. Data Science Fundamentals

(อบรมทุกวันอาทิตย์ เรียน 15 สัปดาห์ เริ่มระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.)

โครงการนี้เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่ต้องการ Upskill / Reskill ของตัวเอง
  • ผู้ประกอบการ / ผู้บริหาร องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
  • ผู้ที่ต้องการสร้างเครื่อข่ายกับบุคคลในแวดวง AI and Deep Learning
  • ครู อาจารย์ และนักวิจัย
  • นิสิตและนักศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 ธันวาคม 2564 (ทุกหลักสูตร)
**สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน

อัตราค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 13,500 บาท

ประกอบด้วย :

  • หลักสูตร Elements of Artificial Intelligence
  • หลักสูตร Python Programming for Data Science and Machine Learning
  • หลักสูตร Cluster Analysis and Pattern Recognition

อัตราค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 18,000 บาท

ประกอบด้วย :

  • หลักสูตร Intelligent Chatbot Development
  • หลักสูตร Data Science Fundamentals

โปรโมชั่นพิเศษ !!! (เลือกใช้เพียงโปรโมชั่นเดียว)

โปรโมชั่น รายละเอียด เงื่อนไข
EARLY BIRD ลดทุกคอร์สเหลือเพียง คอร์สละ 9,900 บาท ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2564
ลดยกแก๊ง

เพียงชวนเพื่อนสมัครเรียนในคอร์สเดียวกัน
ลดสูงสุด 50%
สำหรับคอร์สราคา 13,500 บาท/ท่าน
• ชวนเพื่อนสมัครรวม 2 คน ลด 30% เหลือเพียง 9,450 บาท
• ชวนเพื่อนสมัครรวม 3 คน ลด 40% เหลือเพียง 8,100 บาท
• ชวนเพื่อนสมัครรวม 4 คน ลด 50% เหลือเพียง 6,750 บาท

สำหรับคอร์สราคา 18,000 บาท/ท่าน
• ชวนเพื่อนสมัครรวม 2 คน ลด 30% เหลือเพียง 12,600 บาท
• ชวนเพื่อนสมัครรวม 3 คน ลด 40% เหลือเพียง 10,800 บาท
• ชวนเพื่อนสมัครรวม 4 คน ลด 50% เหลือเพียง 9,000 บาท
ผู้สมัครและเพื่อนจะต้องเรียนในคอร์สเดียวกัน
ลดยกเซต

สมัครเรียนมากกว่า 1 คอร์สขึ้นไป ลดสูงสุด 50%
สมัครเรียน 2 คอร์ส ลด 30%
สมัครเรียน 3 คอร์ส ขึ้นไป ลด 50%
ลดเพราะคิดถึง

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
และพิเศษ
สำหรับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.
สำหรับคอร์สราคา 13,500 บาท/คอร์ส
• นักศึกษาปริญญาตรีทุกสถาบัน ลด 30% เหลือเพียง 9,450 บาท
• นักศึกษาปริญญาตรีสามพระจอมฯ ลด 40% เหลือเพียง 8,100 บาท
• นักศึกษาคณะและศิษย์เก่าคณะไอที สจล. ลด 50% เหลือเพียง 6,750 บาท

สำหรับคอร์สราคา 18,000 บาท/คอร์ส
• นักศึกษาปริญญาตรีทุกสถาบัน ลด 30% เหลือเพียง 12,600 บาท
• นักศึกษาปริญญาตรีสามพระจอมฯ ลด 40% เหลือเพียง 10,800 บาท
• นักศึกษาคณะและศิษย์เก่าคณะไอที สจล. ลด 50% เหลือเพียง 9,000 บาท
• สำหรับนักศึกษา
ต้องแสดงบัตรนักศึกษาในการสมัคร
• สำหรับศิษย์เก่าคณะไอที สจล.
ต้องแสดงหลักฐานใบปริญญาบัตรในการสมัคร
ลดสำหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคอร์สราคา 18,000 บาท/คอร์ส
• บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เหลือเพียง 12,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2723 4927 และ 08 9699 7880 (คุณนุชรี)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520