รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แบบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
แบบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
รายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ ห้อง M04
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ