ไอทีลาดกระบังเปิดอบรมหลักสูตร CCNA สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่น 12

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดอบรม “หลักสูตร CCNA สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่นที่ 12” (The 12th CCNA for Instructor of Cisco Networking Academy Program) จัดให้สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสาชิกของโครงการ CNAP

หลักสูตรอบรม แบ่งเป็น 2 หลักสูตรย่อย ดังนี้

1) หลักสูตร CCNA 1-2
2) หลักสูตร CCNA 3-4 or Fast Track

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และทำการสมัครได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/acad-services/training-course/cnap หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2723 4927 และ 08 9699 7880 แฟกซ์: 0 2723 4910 (ในวันและเวลาราชการ) อีเมล: nutcharee@it.kmitl.ac.th