แจ้งตัดกระแสไฟฟ้า

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ด้วยการไฟฟ้านครหลวง จะทำการตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณสถาบันทั้งหมด เพื่อปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนนฉลองกรุงตลอดแนวหน้าสถาบัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ