หลักสูตรอบรมแบบสะสมหน่วยกิต

divider

ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้

1. Internet of Things with Artificial Intelligence

(อบรมทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.)

2. AI Deep Learning for Computer Vision

(อบรมทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.)

3. Cluster Analysis and Pattern Recognition
(ยังไม่เปิดอบรม)

โครงการนี้เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่ต้องการ Upskill / Reskill ของตัวเอง
  • ผู้ประกอบการ / ผู้บริหาร องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
  • ผู้ที่ต้องการสร้างเครื่อข่ายกับบุคคลในแวดวง AI and Deep Learning
  • ครู อาจารย์ และนักวิจัย
  • นิสิตและนักศึกษา

อัตราค่าลงทะเบียน (สมัครและชำระเงินก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน)

รูปแบบที่ 1 : Early Bird
ราคา 9,900 บาท โดยต้องชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (จากราคา เต็ม 13,500 บาท)
*ใช้ร่วมกับส่วนลดประเภทอื่นๆไม่ได้*
รูปแบบที่ 2 : เรียน 2 คอร์ส ลด 30%
ราคา 18,900 บาท หากเลือกเรียนครบทั้ง 2 คอร์ส ในโมดูลเดียวกัน (จากราคาเต็ม 27,000 บาท)
*ใช้ร่วมกับส่วนลดประเภทอื่นๆไม่ได้*