เด็กไอทีลาดกระบังคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขัน NTT Digital Challenge 2020

ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขัน NTT Digital Challenge 2020 ที่จัดขึ้นโดย บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานจริงให้กับนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน รวมถึงพบปะเพื่อนร่วมสายงานต่างมหาวิทยาลัย และสร้างโอกาสในการร่วมงานกับ NTT Group   สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ได้จัดไปเมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 120 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

“NTT Digital Challenge 2020” เป็นการแข่งขันความรู้ทางด้านไอที โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 แขนง คือ ด้าน Network ด้าน Security และด้าน Programming สำหรับการทดสอบจะมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ทำได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับเงินรางวัลและมีสิทธิ์ในการเป็นพนักงานของ NTT อีกด้วย

ในการแข่ง NTT Digital Challenge 2020 ครั้งนี้ ทีมนักศึกษาจากคณะไอทีลาดกระบังจำนวน 2 ทีม ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ด้าน Network โดยมี รศ.ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย, ผศ.ดร.ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์ และ ผศ.ดร.สุเมธ ประภาวัต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 50,000 บาท คือ ทีม “becauseyoudontcaremyheart” ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน คือ นายนพณัฐ พลอยวงศ์,  นางสาวเบญจวรรณ ซิ้มพัฒนวงษ์  และนางสาวธนัชพร เทพพรพิทักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท คือทีม “CLS” ประกอบด้วย นายปิยะพล เพิ่มพงศ์ไพบูลย์, นายพิชญพล เพชรบุญช่วย และนายวีรภัทร สิทธิราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3