รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Capture The Packet

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยเพื่อนร่วมทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Capture The Packet (TH-CTP) การแข่งขันในการวิเคราะห์ข้อมูล Packet และการทำ Network Forensics ในแบบ Capture the Flag ที่จัดขึ้นโดย AML Systems, EX Academy, Secure D Global และ Sosecure ซึ่งได้ทำการแข่งขันรอบสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ ณ SJ Infinite One Business Complex

การแข่งขันในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก  โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ กว่า 50 ทีม   สำหรับ ทีม “Fc@NooM2” ได้คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 2  คนด้วยกันคือ นายพุฒิเมธ ธรรมแสง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วย นายรชตะ คำพิทักษ์ เพื่อนนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย