นศ. คณะไอทีลาดกระบัง กวาด 4 รางวัล จากงาน Huawei ICT Competition 2023-2024

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมการแข่งขัน Huawei ICT Competition 2023-2024 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการเฟ้นหาทีมที่เป็นสุดยอดฝีมือ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนมีนาคมที่กำลังจะมาถึง

สำหรับงาน Huawei ICT Competition 2023-2024 ในครั้งนี้ จัดการแข่งขั้นไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด อาคารจี ทาวเวอร์แกรนด์พระราม 9 ชั้น 38 ซึ่งมีนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวนกว่า 120 ทีม

สำหรับการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน Cloud ด้าน Network และด้าน Computing โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะไอทีลาดกระบังได้กวาดมาทั้งหมด 4 รางวัลด้วยกัน ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในสาขา Network รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในสาขา Network รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในสาขา Cloud และรางวัลชมเชย ในสาขา Computing ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ ประภาวัต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์

นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบังที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขา Network คือ ทีม Bring Your Own Packets ประกอบด้วย นายชญานนท์ สุภากิจ, นายเมธาสิทธิ์ ประทีปเมธากุล และ นายจิรการ ใจศิริ (นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยน้อง ๆ จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท พร้อมด้วย Computer Notebook คนละ 1 เครื่อง ซึ่งน้อง ๆ จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันในรอบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ ประเทศอินโดนิเซีย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขา Network คือ ทีม Overflow ประกอบด้วย นางสาวศศิธร ศรีจันทร์, นายณัฐภัทร บำรุงชู และนายธีระภพ เพ็ชรนิล (นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ทีมของน้อง ๆ จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาท และ Smart Watch คนละ 1 เรือน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขา Cloud คือ ทีม Cloud Boy ประกอบด้วย นายพลวิชญ์ ดวงสุข, นายธาดา ธีรวรกุล และนายปัณณ์ วะชังเงิน (นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ทีมของน้อง ๆ จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาท และ Smart Watch คนละ 1 เรือน

รางวัลชมเชย สาขา Computing คือ ทีม Compnet ประกอบด้วย นายณัฐวิชช์ พิพัฒน์จิรกุล, นายคชา ธนะพิทักษ์ และนายณัฐพงษ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต (นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ทีมของน้อง ๆ จะได้รับ Smart Watch คนละ 1 เรือน