นักศึกษาได้รับทุนศึกษาต่อ Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น

ดูรายละเอียด: