นศ.คณะไอทีลาดกระบัง คว้ารางวัลจากเวทีโลก Huawei ICT Competition Global Final ปี 2022 – 2023

ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คณะไอทีลาดกระบัง) ประกอบด้วย นายณัฐพัชร์ บัวคำโคตร์, นายธีรวีร์ ฐิติวัฒนากรศิริ และ นายนพณัฐ คำเมือง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชา Network and System Technology ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Huawei ICT Competition Global Final ปี 2022 – 2023 ที่จัดขึ้น ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2023 ที่ผ่านมา

การแข่งขันในครั้งนี้ทีมนักศึกษาของคณะไอทีลาดกระบัง ได้คว้ารางวัล Third Prize ในสาขา Network Practice Track จากผลงาน “ไตเติ้ล ตะวัน โปรแกรม” โดยมีทีมอาจารย์ปรึกษาที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ 3 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ประภาวัต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์

สำหรับการแข่งขัน Huawei ICT Competition Global Final ปี 2022 – 2023 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 120,000 คน จากมหาวิทยาลัย 2,000 แห่ง เป็นจำนวนกว่า 55 ประเทศทั่วโลก