รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 Cisco NetAcad Riders 2022

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขัน Cisco NetAcad Riders 2022 ที่จัดโดย Cisco Networking Academy เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยที่มีความเป็นเลิศในทักษะและความสามารถทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน หัวข้อ CCNA เพื่อไปแข่งขันในระดับภูมิภาค Asia Pacific ต่อไป ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับนักศึกษาที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายศุภณัฐ พลอยวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นายธวัชชัย ฮานอน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3  

เบื้องหลังความสำเร็จของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ คือทีมอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ ประภาวัต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์

สำหรับนายศุภณัฐ พลอยวงศ์ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นั้น จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันกับผู้ชนะเลิศจากอีก 15 ประเทศใน Asia Pacific ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่จะถึงนี้