อันดับที่ 4 จากโครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2021-2022 Regional Final ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

อีกหนึ่งก้าวในการเป็นทีมตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2021-2022 Regional Final ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันใน โครงการ

Huawei ICT Academy Program เพื่อหาคนเก่งไอซีที่เป็นตัวเทนประเทศไทยไปแข่งในระดับโลกต่อไป

ผลการแข่งขันของทีมนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อยู่ในอันดับที่ 4 ของระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวน 20 ทีม จากมหาวิทยาลัย 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งได้ทำการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ ไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับทีมนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน คือ นายธวัชชัย ฮานอน, นายธเนศ สุขได้พึ่ง และนายปฐมพงษ์ วิมลเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ รองศาสตราจารย์ ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย ซึ่งทางทีมจะได้รับเลือกเป็นหนึ่งในทีมตัวแทนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้