รูปแบบการเรียนหลักสูตร IT

divider

รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำหรับหลักสูตร ITในปีการศึกษา 1/2564

ชื่อวิชาอาจารย์ผู้สอนรูปแบบการสอนช่องทางการสอนติดต่อผู้สอนข้อมูลเพิ่มเติม
06016301 INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALSรศ.ดร. กิติ์สุชาต พสุภาระบบ Onlearn ของทางคณะ, Facebook, MS Teamhttps://onlearn.it.kmitl.ac.th/course/view.php?id=580kitsuchart@it.kmitl.ac.th
06016314 PROBLEM SOLVING IN INFORMATION TECHNOLOGYรศ.ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัยระบบ Onlearn ของทางคณะ, Facebook, WebExhttp://onlearn.it.kmitl.ac.th/
chotipat@it.kmitl.ac.th

onlearn code: CF2E
06016319 INTRODUCTION TO COMPUTER SYSTEMSรศ.ดร. สุขสันต์ พาณิชพาพิบูลGoogle Classroomhttps://classroom.google.com/
sooksan.pa@kmitl.ac.th
Google Classroom Code: 7fl3uko
90101007 INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICSดร.ณัฐพร ชื่นเจริญGoogle Classroom, MS TeamLine Group:
https://line.me/R/ti/g/u_Pb3j3FI9
nattaporn.ch@kmitl.ac.thGoogle Classroom Code: hp7wjtf (รหัสนศ.@kmitl.ac.th) ในการเข้าใช้งาน
90401013 GENERAL BUSINESS
รศ.ดร. อาริต ธรรมโน
Google Classroom, MS Team arit@it.kmitl.ac.thอาจารย์ผู้สอนจะส่ง Link การเรียนผ่านทาง E-Mail : @it.kmitl.ac.th

รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2สำหรับหลักสูตร ITในปีการศึกษา 1/2564

อวิชาอาจารย์ผู้สอนรูปแบบการสอนช่องทางการสอนติดต่อผู้สอนข้อมูลเพิ่มเติม
06016305 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMSผศ.ดร.ปรมาพร เรืองผการะบบ Onlearn ของทางคณะ, Facebook, MS Team MS TEAMSparmapon@it.kmitl.ac.thMS Team Code: rsu13tm
06016312 WEB TECHNOLOGYผศ.ดร. มานพ พันธ์โคกกรวดMS TeamsMS TEAMSmanop@it.kmitl.ac.th
06016313 INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKSผศ.ดร. ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์ระบบ Onlearn ของทางคณะ, Facebook Facebook group
lapas@it.kmitl.ac.th
06016316 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMSดร. สุพัณณดา โชติพันธ์ระบบ Onlearn ของทางคณะ, Facebook, MS Team https://onlearn.it.kmitl.ac.th/course/view.php?id=594supannada@it.kmitl.ac.thDSA2564
ให้นศ.ติดตามความคืบหน้าต่างๆ ผ่าน OnLearn และเพจของงานทะเบียนและประมวลผลของคณะ
06016317 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMINGผศ.ดร. ธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์ระบบ Onlearn ของทางคณะ, Facebook, ZoomFB grouptaravichet@it.kmitl.ac.thแจ้งในกลุ่ม Facebook ของรายวิชา

รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3สำหรับหลักสูตร ITในปีการศึกษา 1/2564

อวิชาอาจารย์ผู้สอนรูปแบบการสอนช่องทางการสอนติดต่อผู้สอนข้อมูลเพิ่มเติม
06016309 INFORMATION SYSTEM SECURITY AND IT LAWSดร. ประพันธ์ ปวรางกูรระบบ Onlearn ของทางคณะ, MS Team https://onlearn.it.kmitl.ac.th/praphan@it.kmitl.ac.thEnrolment key: PZZPSPA
06016310 HUMAN INTERFACE DESIGNรศ.ดร. นพพร โชติกกำธรระบบ Onlearn ของทางคณะ, MS Teamhttps://onlearn.it.kmitl.ac.th/nopporn@it.kmitl.ac.thNo enrolment key
06016323 MOBILE DEVICE PROGRAMMINGดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาสระบบ Onlearn ของทางคณะ, MS Teamonlearnpattanapong@it.kmitl.ac.thMS Team Code: 4b0li4l
06016324 REQUIREMENT ENGINEERINGผศ.ดร. บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุลระบบ Onlearn ของทางคณะboonprasert@it.kmitl.ac.th
06016325 SERVICE-ORIENTED PROGRAMMINGผศ.ดร. ธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์ระบบ Onlearn ของทางคณะ, Facebook, ZoomFB grouptaravichet@it.kmitl.ac.thแจ้งในกลุ่ม Facebook ของรายวิชา
06016333 INTERNET SERVICE TECHNOLOGYผศ. อัครินทร์ คุณกิตติMS Team, ประกาศการเข้าร่วมกลุ่มห้องเรียน ผ่านทาง Onlearn ของทางคณะakharin@it.kmitl.ac.thทำ Lab ผ่าน Remote Desktop ไปที่เครื่องในห้อง Lab ของคณะ
06016334 WIRELESS NETWORK TECHNOLOGYผศ.ดร. โอฬาร วงศ์วิรัตน์ระบบ Onlearn ของทางคณะ, MS Team, Google Appshttps://sites.google.com/it.kmitl.ac.th/wnt164olarn@it.kmitl.ac.thใช้อีเมลของ น.ศ. @it.kmitl.ac.th ในการเข้าใช้งาน
06016335 INTRODUCTION TO CLOUD TECHNOLOGYผศ.ดร. ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์ระบบ Onlearn ของทางคณะ, Facebook, MS Teamonlearnlapas@it.kmitl.ac.thแจ้งในกลุ่ม Facebook ของรายวิชา
06016341 MULTIMEDIA PROGRAMMINGดร.สุภวรรณ ทัศนประเสริฐFacebook, ระบบที่พัฒนาเองsupawan@it.kmitl.ac.th
06016343 GAME DESIGN AND DEVELOPMENTดร. สามารถ หมุดและGoogle Classroomกลุ่ม 1
กลุ่ม 2
samart@it.kmitl.ac.th
06016345 3D Computer Animationอ.พีระพงศ์ ตระกูลแพทย์Facebook, Discordjedi15122002@gmail.comFB พี่เจี๊ยบ : Jeabja Trakulphat

รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4สำหรับหลักสูตร ITในปีการศึกษา 1/2564

ชื่อวิชาอาจารย์ผู้สอนเซคทฤษฎีเซคปฏิบัติURL E-learningEnroll