ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน

ด้วยทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาตามรายละเอียดที่แนบมานี้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด