ขอเชิญบุคลากรไอทีลาดกระบัง ร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน เข้าร่วม “โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท ภายใต้ concept “มุ่งมั่น ทันสมัย คิดไกลก้าวหน้า วิชาการเป็นเลิศ” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดการรับสมัคร  (ดาวน์โหลดใบสมัคร)