บริจาค

divider

ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในโครงการระดมทุนเพื่อพัฒนานักศึกษาและสถาบัน

วัตถุประสงค์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เปิดโอกาสให้กับศิษย์เก่า บุคลากรสถาบัน และผู้มีจิตศรัทธา  ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษากับทางคณะ โดยจะนำเงินบริจาคที่ได้ไปใช้ในการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะในประเภททุนต่างๆ

  • ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ฉุกเฉิน
  • ทุนช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาที่กู้ กยศ. หรือ กรอ.
  • ทุนโครงงานดีเด่น
  • ทุนผลงานทางวิชาการ

สิทธิประโยชน์ของผู้บริจาค

สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่าของเงินบริจาค (ตัวอย่าง เช่น บริจาค 5,000 บาท สามารถนำไปหักเงินได้ที่ต้องเสียภาษี 10,000 บาท  ถ้าต้องเสียภาษีในอัตรา 15% จะทำใหัหักลดภาษีที่ต้องจ่ายได้ 1500 บาท)

วิธีการบริจาค

  1. โอนเงินเข้าบัญชี: บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

          เลขที่บัญชี: 507-1-17902-9

          ชื่อบัญชี: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อโครงการ Love 4

และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  • เลือกบริจาคโดยระบุ “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ”
  • เลือกบริจาคให้กองทุน “เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา”
  • กรอกข้อมูลผู้บริจาคให้ครบถ้วน (เพื่อใช้ในการจัดส่งใบกำกับภาษี)
  • แนบหลักฐานการโอนเงิน

ติดต่อสอบถาม

(คุณวิชญดา) โทร. 0 2 723 4900 Email: witchayada@it.kmitl.ac.th

***สำหรับใบกำกับภาษีจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้***