การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio รอบที่ 2 ประจำปี 2561
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
 

ประกาศการรับสมัครของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (DSBA)
http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2561_1_news1_225_2017_12_27-11-44-32_ab45b.pdf

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2561
สมัครผ่านทาง http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/index.php
 
การอัพโหลดเอกสาร Portfolio ได้ที่เว็บไซต์  http://tcas.it.kmitl.ac.th/
 
 

ประกาศการรับสมัครของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ฺฺฺBIT)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2561
สมัครผ่านทาง  http://bit.it.kmitl.ac.th

string