บทความวิจัย

divider

2018

หัวข้อ ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม หมวด
Multipath energy balancing for clustered wireless sensor networks Sarayoot Tanessakulwattana, Chotipat Pornavalai ระดับนานาชาติ, วารสาร
SNP selection for Porcine breed classification by a hybrid information gain and genetic algorithm Wanthanee Rathasamuth, Kitsuchart Pasupa, Sissades Tongsima การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
A Comparison of Decision Tree Based Techniques for Indoor Positioning System Lummanee Chanama, Olarn Wongwirat การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ

2017

หัวข้อ ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม หมวด
สรุป จำนวนบทความตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2560 ผศ.ดร.โอฬาร วงศ์วิรัตน์
Real-time recommendation engine using Lambda architecture Thanisa Numnonda ระดับนานาชาติ, วารสาร
A Survey of Thai Knowledge Extraction for the Semantic Web Research and Tools Ponrudee Netisopakul, Gerhard Wohlgenannt ระดับนานาชาติ, วารสาร
Traffic Density Estimation:A Mobile Sensing Approach Sooksan Panichpapiboon, Puttipong Leakkaw ระดับนานาชาติ, วารสาร
Empirical Monocomponent Image Decomposition K. Peuwnuan, Kitsuchart Pasupa, Kuntpong Woraratpanya ระดับนานาชาติ, วารสาร
Multiple Linear Regression Using Gradient Descent: A Case Study on Thailand Car Sales Ponrudee Netisopakul, Chartchai Leenawong ระดับนานาชาติ, วารสาร
Recurrent Kernel Online Sequential Extreme Learning Machine with Kernel Adaptive Filtering for Time Series Prediction ZongYing Liu, Chu Kiong Loo, Kitsuchart Pasupa การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Clearance Estimation Through Mobile Sensing Puttipong Leakkaw, Sooksan Panichpapiboon การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Image denoising based on structural BIMF (Best Paper Award) T. Titijaroonroj, Kuntpong Woraratpanya การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Can Eye Movement Information Improve Prediction Performance of Human Emotional Response to Images? Kitsuchart Pasupa, Wisuwat Sunhem, Chu Kiong Loo, Yoshimitsu Kuroki การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Multiple Steps Time Series Prediction by A Novel Recurrent Kernel Extreme Learning Machine Approach ZongYing Liu, Chu Kiong Loo, Naoki Masuyama, Kitsuchart Pasupa การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Industrial Wireless Sensor Selection Method by Using Decision Tree Saksiri Meesawad, Olarn Wongwirat การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
A Conceptual Framework for Better Understanding of Factors Influencing Accessibility to a Website and Its Acceptance by University Students with Visual Impairments Phatthanan Sirikitsathian, Singha Chaveesuk, Chanboon Sathitwiriyawong การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Interactive Public Display Using Mobile Web Client Patchara Pattanakimhum, Nopporn Chotikakamthorn, Winyu Chinthammit การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Lightweight CommonKADS in Knowledge Intensive Organization Boonprasert Surakratanasakul การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Extraction and Evaluation of Popular Online Trends: A Case of Pantip.com Bundit Thanasopon, Nattawur Sumert, Jirawin Buranapanitkij, Ponrudee Netisopakul การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Improving Performance of Route Maintenance Processes in RPL Protocol Lapas Pradittasnee การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Facial Expression Recognition Using Local Gabor Filters and PCA plus LDA Tanapol Pumlumchiak, Sirion Vittayakorn การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Iteration-free bi-dimensional empirical mode decomposition and its application T. Titijaroonroj, Kuntpong Woraratpanya ระดับนานาชาติ, วารสาร
A Study of Integration Internet of Things with Health Level 7 Protocol for Real-time Healthcare Monitoring by using Cloud Computing Kuntinan Plathong, Boonprasert Surakratanasakul การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Classification of File Duplication by Hierarchical Clustering Based on Similarity Relations Manop Phankokkruad การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Utilising Kronecker Decomposition and Tensor-based Multi-view Learning to Predict Where People are Looking in Images Kitsuchart Pasupa, Sandor Szedmak ระดับนานาชาติ, วารสาร
การพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัย จริยา สว่างชม, บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับแบตเตอรี่ด้อยคุณภาพหลังการจำหน่าย ธนกร พรมคุณ, บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
Development of a MySQL Sandbox for Processing SQL Statements: Case of DML and DDL Statements Kanokwan Atchariyachanvanich, Srinual Nalintippayawong, Tanasab Permpool การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Experimental Performance Evaluation of LoRaWAN: A Case Study in Bangkok Nuttakit Vatcharatiansakul, Panwit Tuwanut, Chotipat Pornavalai การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Evaluation of Mobile Phone Interaction with Large Public Displays Patchara Pattanakimhun, Winyu Chinthammit, Nopporn Chotikakamthorn การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Introduction to Scrum Process Optimization Pimolrat Ounsrimuang, Supakit Nootyaskool การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
The State of Knowledge Extraction from Text for Thai Language Ponrudee Netisopakul, Gerhard Wohlgenannt การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Business Popularity Analysis from Twitter Pajaree Yaisawas, Sukanlaya Lerdsri, Bundit Thanasopon, Ponrudee Netisopakul การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Overhead Reduction for Route Repair in Mobile Ad Hoc Networks Worrawat Narongkhachavana, Sumet Prabhavat การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
A Dynamic Routing for Load Distribution in Mobile Ad-Hoc Network Metha Rungtaveesak, Noppawit Chartkajekaew, Thananop Thongthavorn, Worrawat Narongkhachavana, Sumet Prabhavat การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
ระบบสร้างแผนการท่องเที่ยวจากข้อมูลออนไลน์ Nichamon Uraisriphong, Warisara Thumwirat, Bundit Thanasopon, Ponrudee Netisopakul การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
แอปพิลเคชันช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการได้ยินในการเดินทางด้วยระบบขนส่งรถไฟฟ้า Airport Rail Link อานนท์ ชลวุฒิ, ตรีเทพ รัตนพิภพ, ธนิศา นุ่มนนท์ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
แอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกในการใช้บริการรถโดยสารประจำทางสาธารณะ เธียรศักดิ์ พลาดิศัยเลิศ, ธนวรรธน์ คชเสนี, ธนิศา นุ่มนนท์ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
การประยุกต์ใช้ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารเพื่อจัดการองค์ความรู้ประจำจุด ชิษณุพงศ์ สุขสว่าง, ธนกฤช ตันติธนกร, บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
อุปกรณ์เสริมสำหรับรถเข็นคนพิการโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายแห่งสรรพสิ่ง ณัฐกิตติ์ วัชรเธียรสกุล, สิทธิกร เจริญทรัพย์, ปานวิทย์ ธุวะนุติ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
เกตเวย์เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายเฉพาะกิจสมาร์ทโฟนเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วัชรธร หลายคุณากร, ธวัชชัย โกวิชสกุล, ธนานพ ทองถาวร, สุเมธ ประภาวัต การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
การประเมินระยะห่างระหว่างยานพาหนะด้วยเซ็นเซอร์บนโทรศัพท์มือถือ พุทธิพงษ์ เล็กขาว, สุขสันต์ พาณิชพาพิบูล การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
Emotional Speech Recognition Using Context-Dependent Variation (ฺBest Paper Award) Nithaya Sakolpisit, Sippavit Saewang, Kuntpong Woraratpanya การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
Emotional Speech Recognition Using Two level Classification (Best Paper Award) Sippavit Saewang, Nithaya Sakolpisit, Kuntpong Woraratpanya การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
A Hybrid of Fractal Code Descriptor and Harmonic Pattern Generator for Improving Speech Recognition of Different Sampling Rates R. Hokking, Kuntpong Woraratpanya การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Queuing Theory Analysis for Bangkok Rapid Transit Train Ticket System Suvit Poomrittigul, Panwit Tuwanut, Lunchakorn Wuttisittikulkij การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Optimization of Multithread for Long Digit Multiplier by using Ancient India Vedic Mathematic นพเก้า ทองใบ , ปานวิทย์ ธุวะนุติ การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Scanning Behavior for Efficient Energy Consumption in Delay Tolerant Network Visarut Tirataworawan, Chotipat Pornavalai การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Influence of Facial Expression and Viewpoint Variations on Face Recognition Accuracy by Different Face Recognition Algorithms Manop Phankokkruad, Pichaya Jaturawat การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
DBLearn: Adaptive E-Learning for Practical Database Course – An Integrated Architecture Approach Srinual Nalintippayawong, Kanokwan Atchariyachanvanich, Thanakrit Julavanich การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Morphology and Properties of Poly(Lactic Acid) and Ethylene-Methyl Acrylate Copolymer Blends with Organoclay Sirirat Wacharawichanant, Sirinan Ratchawong, Phakjira Hoysang, Manop Phankokkruad การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
A Comparative Study of Machine Learning Techniques for Automatic Product Categorisation Chanawee Chavaltada, Kitsuchart Pasupa, David R. Hardoon การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Local Variance Image-Based for Scene Text Binarization under Illumination Effects K. Peuwnuan, Kuntpong Woraratpanya, Kitsuchart Pasupa, Y. Kuroki การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
HOW DO FIRMS OPEN UP THE FRONT-END OF SERVICE INNOVATION? A CASE STUDY OF IT-BASED SERVICE FIRMS IN THAILAND Bundit Thanasopon, Thanos Papadopoulos, Richard Vidgen ระดับนานาชาติ, วารสาร
การประยุกต์ออนไลน์แอปพลิเคชั่นสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาระบบ CUPT-QA วรณันส์ สกุลวงศ์หิรัญ, บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล, นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
ระบบสนับสนุนผู้ใช้ในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตนเองโดยใช้หลักวิศวกรรมความรู้ ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์, บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
Efficient Similarity Measurement by the Combination of Distance Algorithms to Identify the Duplication Relativity Manop Phankokkruad การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Factors Affecting Disclosure of Personal Health Information via Mobile Application Kanokwan Atchariyachanvanich, Nichaporn Mitinunwong, Butsaraporn Tamthong การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Risk Quantification of Metabolic Syndrome with Quantum Particle Swarm Optimisation Habeebah A. Kakudi, Chu Kiong Loo, Kitsuchart Pasupa การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Memetic algorithm based on marriage in honey bees optimization for flexible job shop scheduling problem Ajchara Phu-ang, Arit Thammano ระดับนานาชาติ, วารสาร
FM Bandwidth Scaling by Frequency Operation under Injection Locked Phenomena Based on Multi-time Variable Analysis คุณานนท์ กิตติพุต, ปานวิทย์ ธุวะนุติ, ปราโมทย์ วาดเขียน การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Efficient Route Update and Maintenance for Reliable Routing in Large-Scale Sensor Networks Lapas Pradittasnee, Seyit Camtepe, Yu-Chu Tian ระดับนานาชาติ, วารสาร
การพัฒนาอุปกรณ์เสริมสำหรับรถเข็นคนพิการโดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ณัฐกิตติ์ วัชรเธียรสกุล, สิทธิกร เจริญทรัพย์, ปานวิทย์ ธุวะนุติ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
A Rule-based Sketched-images Recognition for an Automatic 2D Animation System Suwannee Jearasuwan, Natapon Panwutong การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Real-time recommendation engine using Lambda architecture Thanisa Numnonda การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
A comparison of apache Hadoop distributions using HiBench Araya Pothisorn Florence, Thanisa Numnonda การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ

2016

หัวข้อ ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม หมวด
สรุป จำนวนบทความตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2559 ผศ.ดร.โอฬาร วงศ์วิรัตน์
Effect of Variation Factors on the Processing Time of the Face Recognition Algorithms in Video Sequence Manop Phankokkruad, Pichaya Jaturawat, Pasinee Pongmanawut การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Efficient Offline Micropayment Protocol for Multi-Vendor Aye Mi San, Chanboon Sathitwiriyawong การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Factors of S-Commenrce Influencing Trust and Purchase Intention Chutada Pothong, Chanboon Sathitwiriyawong การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Privacy-Preserving Offline Mobile Payment Protocol based on NFC Aye Mi San, Chanboon Sathitwiriyawong การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
A Conceptual Framework of Students with Visual Impairments on Website Accessibility Acceptance Phatthanan Sirikitsathian, Singha Chaveesuk, Chanboon Sathitwiriyawong การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
An Evaluation of Face Recognition Algorithms and Accuracy based on Video in Unconstrained Factors Pichaya Jaturawat, Manop Phankokkruad การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
A Novel Motion-editing Technique using a Timeline-based Interface Natapon Pantuwong การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Travel-Time Prediction With Deep Learning Chaiyaphum Siripanpornchana, Sooksan Panichpapiboon, Pimwadee Chaovalit, การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Searching Optimization Routl by using Pareto Solution with Ant Algorithm for Mobile Robot in Rough Terrain Environment Annuntapat Anuntachai, Arit Thammano, Olarn Wongwitat การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Water Levels Forecast In Thailand: A Case Study Of Chao Phraya River Kitsuchart Pasupa, Siripen Jungjareantrat การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
ระบบรู้จำตัวอักษรพิมพ์ไทยโดยใช้รูปลักษณ์ในการจำแนกในภาพวีดิทัศน์ตามแนวเส้นบรรทัด สิริขวัญ ไชยวัฒนพันธุ์, ผศ.ดร.ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช, สมเกียรติ วังศิริพิทักษ์ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
A New Explicit Congestion Notification Scheme for Satellite IP Networks Satoshi Utsumi, Salahuddin Muhammad Salim Zabir, Sumet Prabhavat ระดับนานาชาติ, วารสาร
The effects of special events on regression for subcompact car sales in Thailand Wichayada Rattanametawee, Chartchai Leenawong, Ponrudee Netisopakul ระดับนานาชาติ, วารสาร
ระบบโต้ตอบ และ ประมวลผลด้านการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทวินันท์ เปรมทวี, พิชยา สุวรรณกิจบริหาร, ปานวิทย์ ธุวะนุติ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
การปรับช่วงเวลาในการส่งข้อมูลและระดับคุณภาพการให้บริการบนโปรโตคอล MQTT ในเครือข่ายแห่งสรรพสิ่ง ณัฐกิตติ์ วัชรเธียรสกุล, ปานวิทย์ ธุวะนุติ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
แอพพลิเคชั่นสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติ กลทีป์ พยุหวรรธนะ, พีรวัฒน์ อยู่ทอง, ปานวิทย์ ธุวะนุต การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
การประยุกต์ใช้ความเป็นจริงเสริมสำหรับเพิ่มประสบการณ์การท่องโลกวรรณคดี ปิยะฉัตร จารุจินดา, ดิศานุวัตร วรจิรกาล, ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
เว็บไซต์การระดมทุนจากมวลชนแบบแจกแจงรายการสำหรับโครงการการกุศล กนกวรรณ มุตตามระ, ดิศานุวัตร วรจิรกาล, ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกิจกรรมนักศึกษา วรเทพ เลิศรัศมีวงศ์, ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
ระบบการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรโดยกระบวนการ CommonKADS ชานนท์ รอดจิตร์, วิภาสิริ รอรักษา, บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
การศึกษาแนวทางปรับปรุงวิธีการระบุตำแหน่งภายในอาคาร ล้ำมณี ชะนะมา, ศุภกิจ ยงยศ, โอฬาร วงศ์วิรัตน์ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
ระบบการจัดการห้องเรียนสำหรับการเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ ณภัทร รุ่งรุจิเมฆ, เชาวนี จันทร์ทอง, ธนิศา นุ่มนนท์ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
Modified BERS+ for Energy Efficiency in Mobile Ad Hoc Network Chanakan Phankaew, Worrawat Narongkhachavana, Sumet Prabhavat การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
An Application of Pareto Solution with Adapted ACO for Searching Optimal Route of A Mobile Robot in Rough Terrain Environment Annuntapat Anuntachai, Arit Thammano, Olarn Wongwitat การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Hinge Loss Projection for Classification Syukron Abu Ishaq Alfarozi, Kuntpong Woraratpanya, Kitsuchart Pasupa การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Analytical Incremental Learning: Fast Constructive Learning Method for Neural Network Syukron Abu Ishaq Alfarozi, Noor Akhmad Setiawan, Teguh Bharata Adji, Kuntpong Woraratpanya, Kitsuchart Pasupa การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Clustering-based Weighted Extreme Learning Machine for Classification in Drug Discovery Process Wasu Kudisthalert, Kitsuchart Pasupa การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Investigations and Comparisons of Government Open Data Websites through Systematic Functional Analysis and Efficient Promotion Approach Phassarun Iamamphai, Kitsuchart Pasupa การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Fractal Dimension for Classifying 3D Brain MRI Using Improved Triangle Box-Counting Method Y. Kaewaramsri, S. Alfarozi, Kuntpong Woraratpanya, Y. Kuroki การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Texture Analysis Assessment for Images T. Titijaroonroj, Y. Kaewaramsri, U. Suttapakti, Kuntpong Woraratpanya, Y. Kuroki การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
A Tangible Interface for 3D Character Animation Using Augmented Reality Technology Natapon Pantuwong การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Interactive Topography Simulation Sandbox for Geography Learning Course Natapon Pantuwong, Napat Chatchomchuen, Patphimon Wacharawisoot การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Social Commerce Credibility Analysis Ponrudee Netisopakul, Bundit Thanasopon การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
A Comparison between Shallow and Deep Architecture Classifiers on Small Dataset Kitsuchart Pasupa, Wisuwat Sunhem การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Choosing Industrial Wireless Sensor by Using Analytic Hierarchy Process Saksiri Meesawad, Sumet Prabhavat, Olarn Wongwirat การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Overhead Reduction of Location-Aided Gateway Discovery Protocols Thananop Thongthavorn, Worrawat Narongkhachavana, Sumet Prabhavat การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
A Study of the Neighbor Unreachability Detection Mechanism to Improve Performance of RPL Protocol Lapas Pradittasnee การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Handwriting Rearrangement for, Thai Calligraphy Karun Tonmaithong, Supawan Annanab, Nopporn Chotikakammtorn การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Sentiment analysis of Thai children stories Kitsuchart Pasupa, Ponrudee Netisopakul, Ratthawut Lertsuksakda ระดับนานาชาติ, วารสาร
Hypothesis Testing based on Observation from Thai Sentiment Classification Ponrudee Netisopakul, Kitsuchart Pasupa, Ratthawut Lertsuksakda ระดับนานาชาติ, วารสาร
Power of Crowdsourcing in Twitter to Find Similar/Related Users N. Kanungsukkasem, Teerapong Leelanupab การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Speech Recognition of Different Sampling Rates Using Fractal Code Descriptor R. Hokking, Kuntpong Woraratpanya, Y. Kuroki การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Modified Adaptive Thresholding Using Integral Image Kittipop Peuwnuan, Kuntpong Woraratpanya, Kitsuchart Pasupa การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
An Improved Finger-Knuckle-Print Recognition Using Fractal Dimension Based on Gabor Wavelet W. Nunsong, Kuntpong Woraratpanya การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Extracting Brand Names and Product Names From Product Review Webpages Kanokwan Atchariyachanvanich, Sakda Jantararoungtong, Vichayanan Jirabovolvanit การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
The Fuzzy-Based Cluster Head Election Algorithm for Equal Cluster Size in Wireless Sensor Networks Pichatorn Eak-Une, Chotipat Pornavalai การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
An Automatic Traffic Light Control System using Microcontroller and Fuzzy Logic Algorithm Ekkachai Payapwattanawong, Panwit Tuwanut การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Optimization Algorithm using Scrum Process Supakit Nootyaskool, Pimolrat Ounsrimuand การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Patient Health Monitoring System over DDS Protocol Thanat Maneenut, Panwit Tuwanut การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Adaptive Publish Time and QoS Level over MQTT Protocol Nuttakit Vatcharatiansakul, Panwit Tuwanut การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Hairstyle Recommendation System for Women (In Thai) Wisuwat Sunhem, Kitsuchart Pasupa, Piyakorn Jansiripitikul การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
3D Model Construction Using 2D Shape Transformation N. Anuntalabhochai, Kuntpong Woraratpanya, Natapon Pantuwong การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
A Study on Energy Efficiency of Routing Protocol in MANET (In Thai) Chanakan Phankaew, Thitirat Sakpichaimongkol, Worrawat Narongkhachavana, Sumet Prabhavat การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
A Study on Performance of Gateway Discovery Mechanism in MANET (In Thai) Thanet Phumpaijit, Wannisa Kammahyee, Thananop Thongthavorn, Worrawat Narongkhachavana, Sumet Prabhavat การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
Fuzzy-based essage Scheduling and Dropping in Delay Tolerant Networks Visarut Tirataworawan, Kritsakorn Akwannang, Chotipat Pornavalai การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Incidents Detection Through Mobile Sensing Chaiyaphum Siripanpornchana, Sooksan Panichpapiboon, Pimwadee Chaovalit การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Phase noise phenomenon explanation based multi-time variables differential equation technique Kunanon Kittipute, Panwit Tuwanut, Paramote Wardkein การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
IT Management Status in Public Higher Education Institutions in Thailand Srinual Nalintippaawong, Kanokwan Atchariyachanvanich การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Sea Turtle Foraging Algorithm for Continuous Optimization Problems Daranat Tansui, Arit Thammano การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Inside Me: A Proposal Healthcare Mobile Application Sarawut Bussadee, Sittipong Suwannatria, Arnon Chonrawut, Ek Thamwiwatthana, Kitsuchart Pasupa การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Hairstyle Recommendation System for Women Wisuwat Sunhem, Kitsuchart Pasupa, Piyakorn Jansiripitikul การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
A Real-time Face Recognition for Class Participation Enrollment System Over WebRTC Manop Phankokkruad, Pichaya Jaturawat, Pasinee Pongmanawut การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
ระบบบริหารจัดการคำร้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, (IT REQUEST MANAGEMENT SYSTEM) สุรินทร์ เอี่ยมทัศน์, ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
ระบบบริหารโครงการและสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ, (PROJECT MANAGEMENT AND DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR IT PROJECT MANAGERS) กิตติพันธ์ ทรัพย์กิตติ, ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
ระบบการจัดการสินเชื่อสำหรับลูกค้าองค์กร, (COPORATE CREDIT MANAGEMENT SYSTEM) ณัฐพล พงษ์ประเสริฐ, ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเช้าซื้อคอมพิวเตอร์, (INFORMATION SYSTEM FOR COMPUTER LEASING MANAGEMENT) เจษฎา สุตาคำ, ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
ระบบพิสูจน์ตัวตนผ่านเครือข่ายเอ็ดยูโรม, (AUTHENTICAITON SYSTEMS VIA EDUROAM) ณัฐธัญพงศ์ ศรนารายณ์, ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
คลังข้อมูลแบบการตลาดแบบหลายชั้น, (DATA WAREHOUSE FOR MULTI-LEVEL MARKETING) ธีรพันธ์ ธนดิตถ์กิตติกุล, ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์ การประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
Roulette Wheel Selection Applied to PSO on Numerical function in Discrete and Continuous Space Pimolrat Ounsrimuand, Supakit Nootyaskool การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Traffic Sensing Through Accelerometers, Sooksan Panichpapiboon, Puttipong Leakkaw ระดับนานาชาติ, วารสาร
Coverage Maximization with Sleep Scheduling for Wireless Sensor Networks Chanrit Danratchadakorn, Chotipat Pornavalai ระดับนานาชาติ, วารสาร
Multiple Linear Regression using Gradient Descent: A Casw Study on Thailand Car Sales Ponrudee Netisopakul, Chartchai Leenawong การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Impact of Facial Expressions and Posture Variations in Face Recognition Rate on Different Image Databases Pichaya Jaturawat, Manop Phankokkruad การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
A Comparative Study of Face Recognition Algorithms by Controling the face Expressions and Posture Variations Pichaya Jaturawat, Manop Phankokkruad การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Forecasting Car Sales in Thailand With the Impact of the National Flood and the First-car Buyer Program Chartchai Leenawong, Ponrudee Netisopakul การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
An Approach to Face Shape Classification for Hairstyle Recommendation Wisuwat Sunhem, Kitsuchart Pasupa การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Fascilitating Education Instruction using Gesture Control Supawan Annanab, Tharit Lueponglukkana, Suphanida Chunhakul การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Comparison Solving Discrete Space on Flower Pollination Algorithm, PSO and GA W. Wathasamuth, Supakit Nootyaskool การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
A Coefficient Comparison of Weighted Similarity Extreme Learning Machine for Drug Screening Wasu Kudisthalert, Kitsuchart Pasupa การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Detecting Thai Stock Anomaly using Visualization and News Sentiment Classification Apinan Chattupan, Ponrudee Netisopakul การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Hypothesis Testing based on Observation from Thai Sentiment Classification Ponrudee Netisopakul, Ratthawut Lertsuksakda, Kitsuchart Pasupa การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
An Efficient Spreading Epidemic Routing for Delay-Tolerant Network Teerapong Choksatid, Worrawat Narongkhachavana, Sumet Prabhavat การประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ