ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับเข้สศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 2562 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ชั้น 1 ห้อง M04

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

[คลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์]

สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2723 4939