เปิดรับสมัคร นศ.คณะฯ รับทุนผลงานวิชาการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เปิดรับนักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมรับทุนอุดหนุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะ ประเภททุนผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจะเปิดรับตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2562 นี้

[Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
[Download ใบสมัคร]