โครงการอบรมและประกวดนวัตกรรม Digital Platform Startup สำหรับนักศึกษา

divider

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะ ได้พิสูจน์ไอเดียและความสามารถ กับงาน Digital Platform Startup โครงประกวดผลงานนวัตกรรม เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท พร้อมด้วยโล่ห์รางวัลและประกาศนียบัตร พบกับการกูรูจากแวดวง Startup เมืองไทย ที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก

**ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 มิถุนายน 2564**

รายละเอียดรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล (รวมเป็นเงิน 10,000 บาท)

(หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนสนับนุนเพื่อพัฒนาผลงาน เป็นจำนวนไม่เกิน 60,000 บาท ในกรณีที่ส่งผลงานเข้าประกวดหรือแข่งขันในเวทีระดับประเทศเท่านั้น)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. (ไม่จำกัดสาขาวิชาและชั้นปี)
 • รับสมัครประเภททีม ทีมละ 3-4 คน
 • เปิดโอกาสให้ชวนเพื่อนต่างคณะใน สจล. เข้าร่วมทีมได้

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. จัดทำคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 2. ส่งคลิปวิดีโอพร้อมไฟล์นำเสนอในรูปแบบ Microsoft Power Point (สามารถมีข้อมูลที่มากกว่าในคลิปวิดีโอ) โดยส่งมาที่: startup@it.kmitl.ac.th
 3. ตั้งชื่อ Subject ในอีเมลว่า “ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Digital Platform Startup”

หัวข้อที่ควรนำเสนอในคลิปวิดีโอ

 1. ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (Problem) และแรงบันดาลใจ (Inspiration)
 2. แนวทางการแก้ปัญหาที่นำเสนอ (Solution)
 3. แบบจำลองธุรกิจ (Business Model) – ทำธุรกิจอย่างไร มีรายได้จากอะไร
 4. คู่แข่งในตลาด (Competition)
 5. ทีมงาน (Team)

รูปแบบการแข่งขัน

รอบคัดเลือก

คัดเลือกจาคลิปวิดีโอพร้อมไฟล์นำเสนอในรูปแบบ Microsoft Power Point จากผู้สมัครทั้งหมดเหลือเพียง 5 ทีม **(เลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกเป็นวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564)**

Workshop

สำหรับ 5 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop จากกูรู Startup เมืองไทย โดยคุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO & Co-Founder บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด **(จัด Workshop วันที่ 16 และ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. รูปแบบออนไลน์)**

รอบตัดสิน

5 ทีมที่ผ่านการ Workshop นำเสนอผลงาน ต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสิน พร้อมประกาศผลทีมผู้ชนะ **(ตัดสินและประกาศผลวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.)**

ติดต่อสอบถาม คุณปิ๊ก
Email: startup@it.kmitl.ac.th