อบรม ET Robot รุ่นที่ 4

กระแสตอบรับดีอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการพิเศษ “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น” (Introduction to ET Robot Programming with Java) รุ่นที่ 4 จัดโดยคณะไอทีลาดกระบัง เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เรียนรู้เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของหุ่นยนต์เบื้องต้น โดยใช้เทคโนโลยีฝังตัวสำเร็จรูปร่วมกับการโปรแกรมด้วยภาษาจาวา กันแบบฟรีๆ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นไปเมื่อ วันที่ 22-23 และ 29 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา