ข่าวรับสมัครงาน

divider

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 5 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาเ…

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนเงินรายได้

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 944 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
     
  2. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 11 มกราคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามเพิ่มเติม: คุณวิภาดา / คุณรุ่งทิวา โทร. 0 2723 4221-2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ (Information Systems/MIS) และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก !!!

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์

ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศที่แนบมา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ (Information Systems/MIS) วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก !!!

รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา บรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ

– รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา บรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ

– สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

– ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 23 กันยายน 2554

      โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ ตามเอกสารแนบนี้ และผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัคร และชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร ไดที่ชั้น 6 งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 2723 4921-2 หรือ 089 699 7880 ติดต่อ คุณวิภาดา  ศิลา หรือ คุณรุ่งทิวา  กิจเจริญ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้