ข่าวนักศึกษาปริญญาตรี

divider

SPECIAL TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 1 : DIGITAL ELECTRONIC DESIGN กลุ่ม 2

น้องๆ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ที่สอบวิชา SPECIAL TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 1 : DIGITAL ELECTRONIC DESIGN กลุ่ม 2 ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ และ อ. อนันตพัฒน์ อนันตชัย ผู้สอน สอบวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-12.30 น. นะค่ะ *** อย่าลืมมาสอบนะค่ะ ^^

56070014 นายจาตุรนต์ พรลาภวิวัฒน์ยิ่ง
56070021 นายเจตน์ มนาปี
56070032 นายณฐนนท์ ยอดน้ำคำ
56070033 นายณพวิทย์ ฉัตรเกศแก้ว
56070036 นายณัฐกิตติ์ วัชรเธียรสกุล
56070040 นายณัฐพงษ์ กิตติชัยวัฒนกุล
56070050 นายทรงวุฒิ อมรอนุกูล
56070059 นายธนัท ศรีสุขะโต
56070093 นายพิชญะ เวชสิทธิ์
56070099 นายภัทรพงศ์ เฉลิมพัฒนาพงศ์
56070109 นายเมธี มาราบานาน
56070125 นายศรศักดิ์ หงษ์เทียบ

ประกาศสอบภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2557

ประกาศจัดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557      

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ยังไม่ได้สอบ หรือสอบไม่ผ่าน ต้องสอบทุกคน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่ต้องการสอบ สามารถสอบได้

นักศึกษาสามารถลงชื่อเพื่อยื่นความจำนงสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ที่งานบริการการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

โดยจะสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเทคโนโลสารสนเทศ