คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ )

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤศจิกายน 2560

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ : http://bit.it.kmitl.ac.th 

TH

EN