การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio รอบที่ 1

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

1. สำหรับบุคคลทั่วไป

รายละเอียด 

2. สำหรับนักเรียนโควตาและความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด 

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทาง http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/index.php

การอัพโหลดเอกสาร Portfolio ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์ http://tcas.it.kmitl.ac.th/