ข่าวนักศึกษาปริญญาโท – เอก

divider

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 /2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศตารางสอนรายวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2/2558

งานบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ขอแจ้งประกาศตารางสอนรายวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2/2558 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM รุ่นที่31) **โดยนักศึกษาใหม่จะเริ่มเรียนวันแรกในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

Click เพื่อดูรายละเอียด

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

คลิกดูรายละเอียด :

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประกาศ สถานที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท (กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 (Update)

 

ประกาศ สถานที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท (กลุ่มนอกเวลาราชการ) ภาคเรียนที่ 1/2554 (Update)

  • ตารางสอนแขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IST)   
  • ตารางสอนแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM)  

    • นักศึกษา  ITM  Sec 1   รหัสนักศึกษา  54660701 – 54660765
    • นักศึกษา  ITM  Sec 2   รหัสนักศึกษา  54660766 – 54660819

*** ทั้งนี้คณะขอนัดชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวตามวันและเวลาดังนี้

นักศึกษาแขนงวิชา ITM วันอังคารที่ 24 พ.ค. 2554 เวลา 19.30 – 20.30 น. ชั้น 10 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

นักศึกษาแขนงวิชา IST วันพุธที่ 25 พ.ค. 2554  เวลา 19.30 – 20.30 น.  ชั้น 10 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ชำระเงินค่าสอบประมวลความรู้ 2/2553

ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีรายชื่อตาม file ที่แนบมานี้  ชำระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ 2/2553
จำนวน 1,800 บาท
โดยให้นักศึกษาเข้าไป login ระบบสารสนเทศของนักศึกษา เว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ http://www.reg.kmitl.ac.th แล้วเข้าไปคลิ๊กตรงข้อมูลการชำระเงิน> ยอดค้างชำระ โดยให้ปริ้นค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 6 – 7 เมษายน 2554  มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ประจำภาคเรียนที่ 2/2553

 

** สำหรับรหัส 51 ขึ้นไปสอบครั้งที่ 1 ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียนมการสอบ สอบครั้งที่ 2 เป็นต้นไป จ่าย 1,800 บาท

 

**สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2723-4936-9 (ลาดกระบัง) และ 0-2723-4984-5 (ชินวัตร 3)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2554

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่