ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะไอทีลาดกระบังและวันมาฆบูชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี  2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ  ห้องประชุมใหญ่ของคณะ ในโอกาสนี้ทางคณะได้กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปเนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณโถงคณะ ในเวลา 09.00 น. จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว