ผลงาน

divider

รางวัล Consolation Prize Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019

โครงการ “Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019” กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดย บริ…

เหรียญทองแดงการแข่งขัน A-Math กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 46

นางสาวสิดาพร น้ำจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ…

Best Paper Award งานประชุมวิชาการ KST 2019

นายบุญฤทธิ์ พิริย์โยธินกุล นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัล Bes…

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติครั้งที่ 11”

ทีมนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วยนายนพณัฐ พลอยวงศ์, นายวีรภัทร ทรัพย์สมบูรณ์ และน…

รางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

นายฐิติกร ล้อมลาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตัวแทนนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสน…

เหรียญทองและทองแดงการแข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา

นายสุธา บินกามิตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ในตัวแทนจาก สจล. ที่คว้า 2 รางว…

ตัวแทน MSP Thailand เข้าร่วมงาน MSP Asia summit

นายชนกนันท์ เสงี่ยมใจ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเพื่อนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพร…

เด็กไอทีลาดกระบังกับประสบการณ์จากโครงการ Young Technopreneur

2 ทีมจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะไอทีลาดกระบัง ที่ได้ผ่านเข้ารอบแรก จากโครงการ Young Technopreneurที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักง…