ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) คณะไอทีลาดกระบัง 1/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต (โท-เอก) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2723 4936