📢 คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรีระดับบัณฑิต (โท-เอก) 1/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) สมัครเข้ารับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

📍 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 มิถุนายน 2563

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-6997880 (คุณอัจฉราภรณ์)