เปิดรับ นศ.ใหม่ ป.ตรี พร้อมสมัครรับทุนเรียนฟรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ระดับปริญญาตรี พร้อมเปิดรับสมัครทุน… เรียนฟรี!!! ใน 3 หลักสูตร

  1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

สอบถามข้อมูล โทร. 0 2723 4937