ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ป.ตรี ประเภทนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าดีเด่น 1/2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

[คลิกเพื่อดูประกาศ]