รางวัลชมเชยจากการแข่งขัน MNR Net Challenge 2019

นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัลจากการแข่งขันในงาน MNR Net Challenge 2019 การแข่งขันทดสอบความรู้ทางด้านระบบเครือข่ายที่จัดขึ้นโดย Mahanakorn Network Research Laboratory มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ Cisco Certified Network Associate (CCNA) มีสิทธ์ได้รับเงินคืน (ไม่เกิน 3900 บาท) หากสอบผ่าน สนับสนุนโดย Cisco Networking Academy นอกจากนี้ยังมีการทดสอบทำโจทย์ปฏิบัติด้วยโปรแกรม cisco packet tracer ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร MNR Net Challenge หากผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับการแข่งขันในส่วนทดสอบทำโจทย์ปฎิบัติที่นักศึกษาได้เข้าร่วมนั้นได้แบ่งการทดสอบออกเป็น 4 หัวข้อด้วยกันคือ  Basic Command, Basic Cisco Config, Routing & Switching และ Network Service & Security ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำคะแนนรวมจาก 4 หัวข้อ ให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

นางสาวเบญจวรรณ ซิ้มพัฒนวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัล โดยได้จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร