รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อม 2 รางวัลชมเชย (Best Effort) จากงาน NTT & Dimension Data Digital Transformation Challenge 2019

ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมด้วย 2 รางวัลชมเชย (Best Effort) จากการแข่งขัน NTT & Dimension Data Digital Transformation Challenge 2019 ที่จัดขึ้นโดย 3 บริษัทชั้นนำทางด้านไอที ได้แก่ บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็นทีที ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ได้จัดไปเมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กว่า 120 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับเงินรางวัลและมีสิทธิ์ในการเป็นพนักงานของไดเมนชั่น ดาต้า อีกด้วย

“NTT & Dimension Data Digital Transformation Challenge” เป็นการแข่งขันความรู้ทางด้านไอที โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 แขนง คือ ด้าน Network ด้าน Security และด้าน Programming สำหรับการทดสอบจะมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึงการนำเสนองาน

สำหรับการแข่ง NTT & Dimension Data Digital Transformation Challenge 2019 นี้ ทีมนักศึกษาคณะไอทีลาดกระบังชั้นปีที่ 3  ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมด้วย 2 รางวัลชมเชย (Best Effort) ซึ่งทั้ง 3 ทีมมี ดร. ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับทีม “Not at all” ซึ่งประกอบด้วยสมากชิก 3 คน คือ นายนพณัฐ พลอยวงศ์,  นายพงศธร เพ็ชรสุข  และนายภาณุพงษ์ รังสรรค์เสรี ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท

และ 2 ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย (Best Effort) คือ ทีม Gooligan ประกอบด้วย นางสาวธนัชพร เทพพรพิทักษ์ และ นางสาวปณิดา ตั้งจิตมั่นสกุล และ ทีม “Just Do It” ประกอบด้วย นายภควัต ยิ้มชื่น และ นายกวินท์ มาติกานนท์