คณะเยี่ยมชมจาก ม.นครพนม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหารคณะไอทีลาดกระบัง ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยนครพนม ในการเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองผู้เรียนยุคดิจิทัล ในโอกาสนี้ทางผู้บริหารคณะไอทีได้นำชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านต่างๆ อีกด้วย