ขอเชิญนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ 2565

📢 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีทุกท่าน เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่:

  • หอประชุมใหญ่คณะ (Auditorium) ชั้น 1 สำหรับหลักสูตร IT
  • ห้อง 406 ชั้น 4 สำหรับหลักสูตร DSBA และ BIT

——————————
📢 Invitation to join the IT KMITL Orientation for new undergraduate students, academic year 2022
August 2, 2022, starting at 1:00 PM.
location:

  • Auditorium, 1st floor for IT students
  • Room 406, 4th floor for DSBA and BIT students