โครงการอบรม CCNA สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สอนรุ่นที่ 17

รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม CCNA สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่นที่ 17

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ เครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ (Cisco Networking Academy) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม CCNA สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่นที่ 17
.
พบกับ 2 หลักสูตร
หลักสูตร CCNA3 and Fast Track (รูปแบบออนไลน์)
อบรมวันเสาร์และอาทิตย์ (23 – 31 กรกฎาคม 2565) เวลา 09:00 น. – 16:30 น.
หลักสูตร CCNA 1-3 (รูปแบบออนไลน์)
อบรมวันเสาร์และอาทิตย์ (25 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565) เวลา 09:00 น. – 16:30 น.

หมดเขตรับสมัคร: 17 มิถุนายน 2565

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089 699 7880