หลักสูตร Intelligent Chatbot Development

divider

หลักการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถสนทนาโต้ตอบกับมนุษย์เรียกว่าแชทบอท แชทบอทสามารถใช้ได้กับแอพส่งข้อความยอดนิยมเกือบทั้งหมด เราสามารถกำหนดบุคลิกต่างๆ สำหรับแชทบอทได้ แชทบอทสามารถเข้าใจข้อความที่เขียนและพูดและแปลความหมายได้ จากนั้นบอทสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและส่งมอบให้กับผู้ใช้ แอพสมาร์ทโฟนสมัยใหม่ส่วนใหญ่ใช้แชทบอทในการทำงาน การใช้งานแชทบอทในงานบริการ จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า และโอกาสใหม่ ๆ ให้กับบริษัท เช่น การตรวจสอบสภาพอากาศ การสั่งพิซซ่า การจ้างรถแท็กซี่ แชทบอทช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยการลดต้นทุนในการบริการลูกค้า เพราะแชทบอท สามารถทำงานได้ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานของมนุษย์ ดังนั้น ธุรกิจสามารถใช้แชทบอทเพื่อทำงานอัตโนมัติได้

เนื้อหา ประกอบด้วย

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏีและปฏิบัติ รวม 45 ชั่วโมง ประกอบด้วย

หัวข้อที่เนื้อหาชั่วโมง
1Introduction to chatbot6
2Introduction to natural language processing:
word distribution, text representation, tf-idf, word2vec;
6
3Machine learning basics6
4Chatbot implementation I
channel, server, database
6
5Chatbot implementation II
chatbot setup
6
6Chatbot hackathon workshop I6
7 Chatbot hackathon workshop II 6
8Reviews3

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยากรภายนอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. เรียน 15 สัปดาห์ เริ่ม  10 มกราคม – 1 พฤษภาคม 2565
(เรียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ วิชาโท หรือ ปริญญาโท)
ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
*ในกรณีสถานการณ์ยังไม่ปกติ จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์*

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครถึง 24 ธันวาคม 2564
**สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน

รับจำนวน ไม่จำกัด

อัตราค่าลงทะเบียน 18,000 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ!!!

โปรโมชั่นรายละเอียดเงื่อนไข
EARLY BIRDลดทุกคอร์สเหลือเพียง คอร์สละ 9,900 บาทผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2564
ลดยกแก๊ง

เพียงชวนเพื่อนสมัครเรียนในคอร์สเดียวกัน
ลดสูงสุด 50%


• ชวนเพื่อนสมัครรวม 2 คน ลด 30% เหลือเพียง 12,600 บาท
• ชวนเพื่อนสมัครรวม 3 คน ลด 40% เหลือเพียง 10,800 บาท
• ชวนเพื่อนสมัครรวม 4 คน ลด 50% เหลือเพียง 9,000 บาท


ผู้สมัครและเพื่อนจะต้องเรียนในคอร์สเดียวกัน
ลดยกเซต

สมัครเรียนมากกว่า 1 คอร์สขึ้นไป ลดสูงสุด 50%

สมัครเรียน 2 คอร์ส ลด 30%
สมัครเรียน 3 คอร์ส ขึ้นไป ลด 50%

ลดเพราะคิดถึง

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
และพิเศษ
สำหรับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.


• นักศึกษาปริญญาตรีทุกสถาบัน ลด 30% เหลือเพียง 12,600 บาท
• นักศึกษาปริญญาตรีสามพระจอมฯ ลด 40% เหลือเพียง 10,800 บาท
• นักศึกษาคณะและศิษย์เก่าคณะไอที สจล. ลด 50% เหลือเพียง 9,000 บาท


• สำหรับนักศึกษา
ต้องแสดงบัตรนักศึกษาในการสมัคร
• สำหรับศิษย์เก่าคณะไอที สจล.
ต้องแสดงหลักฐานใบปริญญาบัตรในการสมัคร

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์   คลิกที่นี่
  • หลังสมัคร โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เลขที่ บัญชี 693-0-31634-2 ชื่อบัญชี “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.”
  • ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ทาง e-mail ถึง คุณ นุชรี

ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

**  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว **
*** สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อนโดยเรียงตามลำดับ ***

หมายเหตุ
– ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance)
– ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบราชการได้

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 หรือ มือถือ: 08 9699 7880
แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ
E-mail:  nutcharee@it.kmitl.ac.th