คณะไอทีลาดกระบัง ขอเชิญร่วมบูชาเหรียญพระพุทธสัตตนาคเภสัชคุรุมุนี และพระนาคปรกใบมะขามสัตตนาคเภสัชคุรมุนี

divider

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมบูชาเหรียญพระพุทธสัตตนาคเภสัชคุรุมุนี และพระนาคปรกใบมะขามสัตตนาคเภสัชคุรมุนี เพื่อร่วมสมทบทุนจัดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (ทำพิธีพุทธาภิเษกโดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563)

สำหรับผู้ที่สนใจสมารถติดต่อเช่าบูชาได้ที่ คุณจิดาภา โทร. 089 699 7880
โดยโอนเงินผ่านทางบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เลขที่บัญชี 693-0-32393-4