โครงการอบรม Architecting in Public Cloud (Amazon Web Services – AWS)

divider

หลักการ

             จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน มีผลกระทบเป็นวงกว้าง เนื่องจากสถานการณ์ลุกลามไปทั่วโลก การดำเนินการของธุรกิจจำนวนมากมีปัญหา ซึ่งอาจทำให้มีคนหลายคนต้องตกงาน  และนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในช่วงนี้อาจจะมีความยากลำบากในการหางานมากกว่าในช่วงปีก่อนหน้าที่ผ่านมา หลักสูตรอบรมในโครงการนี้จึงถูกออกแบบเพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่พึ่งจะจบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ รวมไปถึงคนที่ทำงานแล้วแต่อยากที่จะ upskill หรือ reskill เพื่อให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นที่จะได้งานที่รองรับกับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มแรงงานที่มีทักษะทางด้านระบบคลาวด์ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศมีศักยภาพที่จะแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะเทคโนโลยีทางด้านคลาวด์ มีแนวโน้มที่จะมีการนำไปใช้ในองค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับใหญ่ไปจนถึงระดับเล็ก ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากระบบคลาวด์มีจุดเด่นสำคัญคือมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงมาก  ยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มหรือลดความสามารถในการประมวลผล ตัวระบบคลาวด์สามารถทำได้ในเวลาอันสั้น แต่ถ้าเป็นระบบที่ติดตั้งภายในระบบขององค์กรเองจะทำได้ยากมากหรือถ้าทำได้ก็ต้องการเวลาในการปรับเปลี่ยน ไม่สามารถทำได้ในทันทีเหมือนระบบคลาวด์ ทำให้ทักษะความรู้ในการออกแบบและติดตั้งระบบต่าง ๆ บนระบบประมวลผลและบริการคลาวด์สาธารณะเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถช่วยให้มีอาชีพในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  โดยหลักฐานสำคัญที่ช่วยเสริมให้เห็นถึงประโยชน์ของทักษะนี้คือรายงานผลการสำรวจของ Global Knowledge เกี่ยวกับ IT Certification ที่มีผลตอบแทนรายได้สูงสุด 15 อันดับ ในอันดับ 2 คือ AWS Certification Solutions Architect – Associate ซึ่งตัวหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานี้ได้ออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของ Certification ตัวนี้  ซึ่งสามารถช่วยเสริมให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ต้องการได้ต่อไป

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก
  • ต้องมีทักษะทางด้านการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ Cloud Computing

รูปแบบการอบรมและระยะเวลาอบรม

รูปแบบการอบรม : อบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง จาก Video Clip การสอน ผ่านทาง Facebook group พร้อมด้วยการเรียนแบบ Live Streaming ผ่านทาง Zoom จากอาจารย์ผู้สอนในทุกวันเสาร์
ระยะเวลาอบรม : ระหว่างวันที่  28 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา   09.00 – 16.00 น.

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 21 มิถุนายน 2564

จำนวนรับสมัคร

30 คน

ค่าลงทะเบียน

ฟรี !!   ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ขั้นตอนการสมัคร

1.  สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่ 

!!!ปิดรับสมัคร!!! เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว

เนื่องด้วยมีผู้สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเกินจากจำนวนที่เปิดรับ ทางโครงการจึงได้พิจารณาเพิ่มจำนวนสิทธิ์ของผู้เข้าอบรมที่สมัครมาแล้ว โดยสามารถรองรับเพิ่มได้อีกเพียง 46 ท่าน จึงขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเกินจากจำนวนที่เปิดรับ (พิจารณาตามลำดับเวลา)

หมายเหตุ: ทางคณะฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ  (หากผู้เข้าอบรมท่านใดมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว กรุณาติดต่อเพื่อขอยกเลิกทางอีเมล:  nutcharee@it.kmitl.ac.th ก่อน หรือ ก่อนปิดรับสมัครภายใน 3 วันทำการ) 

ติดต่อสอบถาม

(คุณนุชรี) โทร.  0 2723 4927   มือถือ   08 9699 7880
โทรสาร:  0 2723 4910  ในวันและเวลาราชการ
อีเมล:  nutcharee@it.kmitl.ac.th