อาจารย์คณะไอทีลาดกระบัง คว้ารางวัล APNNS Young Researcher Award 2019

รองศาสตราจารย์ ดร. กิติ์สุชาต พสุภา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัล “APNNS Young Researcher Award 2019” จากสมาคม Asia Pacific Neural Network Society (APNNS) ภายในงานประชุมวิชาการ The 26th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP2019) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม Novotel Sydney Manly Pacific เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

สำหรับรางวัล APNNS Young Researcher Award นั้น เป็นรางวัลที่สมาคม Asia Pacific Neural Network Society (APNNS) มอบให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นทางด้าน Neuro-computing และด้านที่เกี่ยวข้อง โดยทำงานอยู่ในเอเชียแปซิฟิก