ชนะเลิศการแข่งขัน Global intern Hackathon

ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Global intern Hackathon เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ บริษัท SS&C Technology Inc. ที่จัดขึ้นโดย บริษัท SS&C Technologies, Inc. และบริษัทในเครือจากทั่วโลก ที่เปิดโอกาสให้ทีมนักศึกษาฝึกงานได้รวมกลุ่มกัน  เพื่อแข่งขันในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและคิดหาวิธีในการเพิ่มมูลค่าอย่างเป็นรูปธรรมให้กับองค์กร  ภายใต้ 4 หัวข้อที่กำหนดไว้ให้เลือก ได้แก่ Digital &Mobile, Machine learning, Automation, Matter most plugins โดยได้รับคำปรึกษา พร้อมระบุปัญญาและความท้ายทายทางธุรกิจในปัจจุบัน

สำหรับทีมนักศึกษาไอทีลาดกระบัง ภายใต้ชื่อทีม “SOMEWHERE OVER THE RAINBOW ” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางสาวชญาณี จั่นโพล้ง  นายปารุสก์ สัจจวณิชย์  นายกิตติภณ โพธิสระ โดยได้เลือกหัวข้อ automation  ด้วยการนำเสนอกระบวนการทดสอบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของทางบริษัท โดยการใช้การโปรแกรมเพื่อช่วยลดปัญหาที่มีความซับซ้อน  นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาของกระบวนการดำเนินการอีกด้วย