ชนะเลิศ Cisco Thailand NetRiders 2017

นายธีรโชติ จิวะรังสินี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ไอทีลาดกระบัง) คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับ Cisco Certified Network Associate: CCNA จากการแข่งขันในโครงการ Cisco Thailand NetRiders 2017 ซึ่งจัดโดยบริษัท Cisco Systems (Thailand) จำกัด เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ Cisco Systems (Thailand), Central World Office.

การแข่งขัน Cisco Thailand NetRiders 2017 เป็นการแข่งขันด้าน Computer Network เพื่อเฟ้นหาผู้มีความสามารถในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสร้างศักยภาพทางด้าน Computer Network ของนักศึกษาอีกด้วย สำหรับการแข่งขันนั้นแบ่งออกเป็น 2 ระดับด้วยกันคือ Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) และ Cisco Certified Network Associate (CCNA)

สำหรับนายธีรโชติ จิวะรังสินี ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค Asia Pacific and Japan เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ Cisco Systems (Thailand) ซึ่งมีตัวแทนในแต่ละประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 21 คนจาก 16 ประเทศ โดยนายธีรโชติ จิวะรังสินี นักศึกษาไอทีลาดกระบัง ได้รั้งตำแหน่งที่ 5 ของการแข่งขันในครั้งนี้