โครงการอบรมพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท

divider

หลักการ

                คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยการทบทวนทักษะเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท

รูปแบบการอบรมและระยะเวลาอบรม

รูปแบบการอบรม : อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง  Google Meet หรือ Zoom
 
(หมายเหตุ :  ให้นักศึกษาใช้เมลของสถาบันฯ 64xxxx@kmitl.ac.th เพื่อ join)


ระยะเวลาอบรม : ระหว่างวันที่  22 สิงหาคม – 13 กันยายน  2564  (ในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป หรือตามการนัดหมายจากผู้สอน

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 สิงหาคม 2564

จำนวนรับสมัคร

30 คน

ค่าลงทะเบียน

ฟรี !!   ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตารางเวลาและเนื้อหาอบรม

วันเวลาเนื้อหาช่องทางการอบรมหมายเหตุ
22 สิงหาคม 256413.00 – 19.00 น.แนะนำ Colab
ความคิดเชิงคำนวณ
ชนิดข้อมูลและตัวแปร – เรียนรู้ความหมายและการใช้งานข้อมูล
นิพจน์ (Expression) และตัวดำเนินการ (Operator) – ระบบตัวเลขพื้นฐาน
ฟังก์ชั่นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ – หลักการคิดทางคลิตศาสตร์ที่ใช้ในโปรแกรมอย่างง่าย
โครงสร้างแบบตามลำดับ – การเขียนโปรแกรมแบบเรียงลำดับ
โครงสร้างแบบเลือกทำ – การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
โครงสร้างแบบทำซ้ำ – การเขียนโปรแกรมแบบวนทำงานซ้ำๆ
การสร้างฟังก์ชั่น – การเขียนโปรแกรมช่วยเหลือ
Google Meet
(ให้นักศึกษาใช้เมลของสถาบันฯ64xxxx@kmitl.ac.th เพื่อ join)
29 สิงหาคม 256413.00 น.-16.00 น.การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาษา Pandas Library (1)
การอ่าน เขียน คำนวณข้อมูลด้วย pandas
การค้นหา กรองข้อมูล เลือกข้อมูลอย่างมีเงื่อนไข
Google Meet
(ให้นักศึกษาใช้เมลของสถาบันฯ 64xxxx@kmitl.ac.th เพื่อ join)
30 สิงหาคม 256417.00 – 20.00 น.การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาษา Pandas Library (2)
การทำความสะอาดข้อมูล
การสร้าง visualization ด้วย pandas
Google Meet
(ให้นักศึกษาใช้เมลของสถาบันฯ 64xxxx@kmitl.ac.th เพื่อ join)
5 กันยายน 256413.00 – 16.00 น.พื้นฐาน HTMLZoom หรือ Gather Town
6 กันยายน 256420.00 – 21.30 น.พื้นฐาน CSSZoom หรือ Gather Town
12 กันยายน 256413.00 – 16.00 น.พื้นฐาน JavaScriptZoom หรือ Gather Town
13 กันยายน 256420.00 – 21.30 น.แนะนำการใช้งาน BootStrapZoom หรือ Gather Town

ขั้นตอนการสมัคร

สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่ 

หมายเหตุ: ทางคณะฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ  (หากผู้เข้าอบรมท่านใดมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว กรุณาติดต่อเพื่อขอยกเลิกทางอีเมล:  nutcharee@it.kmitl.ac.th ก่อน หรือ ก่อนปิดรับสมัครภายใน 3 วันทำการ) 

ติดต่อสอบถาม

(คุณนุชรี) โทร. มือถือ   08 9699 7880  ในวันและเวลาราชการ
อีเมล:  nutcharee@it.kmitl.ac.th