รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

รางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

รางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

เหรียญทองและทองแดงการแข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา

เหรียญทองและทองแดงการแข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน E-Sport รายการ OMEN University

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน E-Sport รายการ OMEN University