รางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
27 ธันวาคม 2018 - 16:23 หมวดข่าวผลงานคณะ

รางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

นายฐิติกร ล้อมลาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตัวแทนนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้รับการรางวัล นักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ที่มอบโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม Pullman Khon Kaen Raja Orchid.

สำหรับ นายฐิติกร ล้อมลาย ได้เคยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมด้านอื่นๆ มากมาย อีกทั้งยังได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะไอทีลาดกระบังมาโดยตลอด ซึ่งเคยได้รับคัดเลือกให้เป็น Microsoft Student Partner Thailand ในฐานนะ Committee Lead จากบริษัท Microsoft Thailand จำกัด และเคยได้เข้าร่วมงาน Microsoft Imagine Cup Regional Finals 2018 ในฐานนะ MSP - Organizing Committee และด้วยประสบการณ์ในการร่วมงานกับทางบริษัท Microsoft Thailand มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการ Microsoft Student Partner ซึ่งเป็นการประชุมในระดับภูมิภาคประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวบรวมตัวแทน Microsoft Student Partner จาก 12 ประเทศเข้าร่วมทำกิจกรรม และนอกจากนี้นายฐิติกร ล้อมลาย ยังเคยได้รับรางวัล Krungsri internship: Best Project Award จากโครงการประกวด   Krungsri Internship Bright start Project ที่จัดโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน อีกด้วย