ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

สอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวห้อง M04

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2562_1_news1_550_2018_12_25-11-42-45_9fafd.pdf