เหรียญทองและทองแดงการแข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา
21 พฤศจิกายน 2018 - 10:09 หมวดข่าวผลงานคณะ

2 รางวัล จากการแข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา (Freshy Shooting 2018)

นายสุธา บินกามิตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ในตัวแทนจาก สจล. ที่คว้า 2 รางวัล ในการแข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา (Freshy Shooting 2018) โดยได้รับรางวัลเหรียญทองจากประเภทปืนยาวอัดลมชายประเภทบุคคลและรางวัลเหรียญทองแดงจากประเภทปืนยาวชาวบ้านชายบุคคล สำหรับการแข่งขั้นในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 - 4พฤศจิกายน พ.ศ 2561ณ ศูนย์กีฬาสถาพร ค่ายบูรฉัตร กองพลทหารช่าง จ.ราชบุรี โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวน 11 สถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นต้น

สำหรับการแข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างชมรมกีฬายิงปืนของแต่ละสถาบันและเป็นการเปิดโอกาสให้น้องใหม่ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนมาก่อน ได้แสดงความสามารถและหาประสบการณ์ในการแข่งกีฬายิงปืน เพื่อนำไปพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งการกีฬาและความคิด

สำหรับนักศึกษา สจล. ที่มีความสนใจในกีฬายิงปืนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมกีฬายิงปืน สจล. ชั้น 4 ห้อง 407 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2 คณะวิทยาศาสตร์ หรือ Facebook Fan Page: kmit’l shooting club