รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา
7 พฤศจิกายน 2018 - 16:15 หมวดข่าวรับสมัครงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับสมัครงาน

ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 5 อัตรา

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ (Information Systems/MIS) และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษ (ดูจากรายละเอียดเพิ่มเติม)

_________________________________________________________

*หากมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • ธุรกิจดิจิตอล (Digital Business)  เช่น เทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech) เทคโนโลยีทางการตลาด (Mar Tech)  กระบวนการนำเทคโนโลยีทางดิจิตอลมาปรับใช้กับธุรกิจ (Digital Transformation)
  • การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย แอนิเมชัน เกมส์คอมพิวเตอร์
  • การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience Design) หรือ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (User Interface Design)
  • วิทยาการข้อมูล (Data Science)  การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics)
  • การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 21 ธันวาคม 2561 

การรับสมัคร: สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ติดต่อคุณปิรันญา 02-329-8000 ต่อ 3272)

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร: https://goo.gl/4gUC4o

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://goo.gl/HYXnxg